Styrelse

Följande personer sitter i föreningens styrelse:

Ordförande
Erna Kristensson
Sekreterare
Rose-Marie Hedén
Kassör
Kurt Nilsson

Plusgiro
473 95 52-0